بقعه امیر صادق در محله جیرسر

بقعه امیر صادق ـ فروردین 1379

بقعه امیر صادق ـ فروردین 1379
 
تعداد عكس در صفحه:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"