كدخبر: ۹۷۵۷
تاريخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۶
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
اپورتونیسم یافرصت طلبی
بابک کاظمی

یکی از عوامل توسعه نیافتگی هر کشوری عدم بکارگیری نیروی انسانی متخصص و شایسته در سیستم اداری می باشد موضوعی که متاسفانه در برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته ازجمله کشورمان ایران شاهد هستیم که متاسفانه روزبه روز این مسله نمود بیشتری پیدا می کند .فرصت طلبی و ابن الوقت بودن و اپورتونیسم بودن برخی از مدیران  ازجمله عواملی هستند که در توسعه نیافتگی کشورنقش اساسی دارد

اپورچونیسم یا اپورتونیسم بمعنی مسلک ابن الوقت بودن و بسرعت بر حسب تغییر اوضاع سیاسی یا تغییر رژیم یا زمامدار بنا بنفع شخصی تغییر عقیده دادن را گویند. این اصطلاح بیشتر در فلسفه کمونیسم و از طرف نویسندگان و فلاسفه کمونیست در مورد طبقات متوسط (بورژواها) بخصوص در نیمه اول قرن بیستم زیاد بکار رفته و آنرا از خصائص افراد طبقه متوسط میشمارند که بزودی همراه تغییر اوضاع سیاسی تغییر رنگ سیاسی میدهند و به اصطلاح فارسی از هر طرف که با وزد گندم خود را باد می دهند.

نان به نرخ روز خوردن مجاهدان شنبه بودن و بوقلمون صفتی ودست به سینه زدن وعقب عقب ازدرب اتاق مدیر نماینده استاندار وزیر و.. خارج شدن ویژگی های بارز این افراد است همان افرادی که ازعصر ۲۵مرداد تا۲۷مرداد زنده باد مصدق میگفتند ودرست در۲۸مردادشعارمرگ برمصدق می گفتند همان شعبان بی مخ هایی که بزرگترین ضربه ها را به سیستم مدیریتی کشور زده اند.

مدیران فرصت طلب وابن الوقتهایی که اغلب در انتخابات صبحانه کاری با اصولگرایان میخورند نهاررابا اصلاح طلبان هستند وشام نیزپاچه خوارمستقلین وهمواره هم سعی دارند در کادر دوربین درکنار مدیران ارشد  قراربگیرند .

اپورتونیست  به کسی گفته میشود که مانند بوقلمون چند چهره است ومنافق بودن شاخصه ی اصلی اوست وقطعا افرادبزدل بی شخصیت نالایق بی عرضه می تواند چنین شاخصه ای داشته باشد .

بوقلمون صفتی ومنافق بودن تاریخچه ی طولانی دارد درصدراسلام درزمان امامت امامان معصوم و...چنین اپورتونیست هایی زندگی می کردند و همواره چنین صفاتی مورد نکوهش معصومین بوده است درکشور ما نیز این صفت زشت اززمان های دور برسیستم اداری کشور حاکم بوده که بعضا دردربارها عده ای اصلا سمتشان وکارشان همان مدح گویی حاکم وسلطان بوده است  .بعدازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تاحدی ابن الوقت از جامعه رخت بربستند  وکم کم شاهد خشک شدن ریشه  اپورتونیست ها درکشوربودیم اما  متاسفانه با استقرار دولت احمدی نژاد شاهد رواج گسترده ی این پدیده در نظام اداری ناکارآمد وتملق پرور شدیم تا جایی که هرمدیری که چاپلوس تر بود مراتب کسب درجات ورتبه های اداریش نیز سریعتر بود و مسابقه ی چاپلوسی ودست بوسی دربین مدیران پرطرفدارورقابت ها نیز تنگاتنگ بودتاجایی که اغلب مدیران ادارات افرادی نالایق ناشایست بیسوادبودند که همین مساله آسیب های جدی به اقتصاد فرهنگ سیاست و...کشورزد حالابا گذشت حدود هشت سال از پایان دولت احمدی نژاد متاسفانه این شیوه تبدیل به یک فرهنگ وعادت دربین سیاسیون ومدیران  شده است و اپورچونیسم مانند یک انگل بجان سیستم ناکارآمد اداری افتاده است وبوقلمون صفتی تبدیل به یک ابرچالش شده است که اگر حاکمیت زودترریشه ی این  افت را خشک نکند در آینده کشور با مشکلات زیادی از لحاظ اداری مواجه خواهد شدکه جبرانش بسیار سخت خواهد بود.
نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"