كدخبر: ۹۷۱۷
تاريخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۹
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
تداوم هاشمی زدایی در دانشگاه آزاد با دومینوی اخراج اساتید مجرب
بابک کاظمی
دانشگاه آزاداسلامی میراث ارزشمند آیت اله هاشمی که جزبزرگترین دانشگاههای اسلامی دنیا می باشدبازحمات مردبزرگ سازندگی آیت اله هاشمی پایه گذاری شد .دانشگاهی که ببشترین دانشجو وهیت علمی وواحدهای دانشگاهی وبیشترین تنوع وکثرت رشته های دانشگاهی درسراسرایران وحتی خارج ازایران دارد .
آیت اله بواسطه ی این دانشگاه تهمت های وطعنه هایی زیادی ازطیف مخالفانش شنید حرفهای تلخ وگزنده رابه جان دل خرید اما ازگسترش دانشگاه آزاددست برنداشت چون به توسعه وگسترش جامعه مدنی وعقلانیت وروشنفکری اعتقادداشت آیت اله میدانست که برای ساختن کشوری توسعه یافته نیازبه مدیران تحصیلکرده دانشگاهی است .
استارت تخریب آیت اله توسط مخالفانش ازجمله احمدی نژاد ازسال ۸۸دررسانه ملی شروع شد واین فردانقلابی آماج بدترین تهمت ها قرارگرفت تهمت ها یی که هیچ پایه واساسی نداشت ومغرضانه بود.
امیرکبیرایران ومردبزرگ سازندگی درسالهای اخیرمظلومانه زیست مظلومیتی که بعدها درتاریخ ایران اسلامی وبعدازانقلاب به رشته ی نگارش خواهدآمد .
بارحلت ناگهانی آیت اله درسال ۹۵پروژه آیت اله زدایی نخست درمجمع تشخیص مصلحت نظام وسپس دردانشگاه آزاداسلامی شروع شد.
میراث ارزشمند آیت اله بدست مخالفان بی انصافش افتادمیراثی که آیت اله برای بدست آوردنش خون دلها خورده بود دراختیار گروهی تازه به دوران رسیده افتادواین گروه دست به پالایش دانشگاه زدند وحتی به فرزندان ایت اله هم رحم نکردند وبابی رحمی تمام فرزندان این پدرراکه  میراث داراصلی بودرااخراج کردند وبه صغیروکبیر طرفداران آیت اله رحم   نکردند تااینکه دراقدام اخیربدون اطلاع قبلی دست به اخراج اساتید مجرب ومتخصص دانشگاه آزادزدند تا دردانه های بیسوادشان را بصورت فله ای جایگزین نمایند وقطعا این ظلمی بزرگی است به دانشجویان این دانشگاه که ازنعمت هیت علمی متخصص بهره مند نشوند وزنگ خطری است برای بزرگترین مرکزآموزشی وپژوهشی ایران ودنیا که زحمات زیادی برای رشدعلمی وپزوهشی آن توسط بزرگان دلسوزازجمله آیت اله هاشمی کشیده شده بود.
دکترولایتی وفرهادرهبرقطعا میراث دارشایسته ای برای این نهادعلمی وپژوهشی نیستند ونمیتوانند باشند چون فقط بدنبال حذف جریانات سیاسی  موافق آیت اله هاشمی  وتسویه حسابی شخصی وکسب منفعت شخصی اشان هستندوشاید تنها چیزی که بدان فکرنمی کنند موضوع آموزش وپژوهش دراین دانشگاه هست .
اقای دکترولایتی شما فردی انقلابی ودردکشیده نظام وازمدیران آیت اله بوده اید وقطعا میدانیدکه آیت اله هاشمی چه زحمت های برای به بارورنشستن این نهادعلمی کشیده بودازشمابعنوان یک ایرانی دورازانتظاراست که با دانشگاه آزاداسلامی واساتیدمجرب ومتخصص آن چنین مغرضانه برخوردکنید سعی کنیدمیراث دارشایسته ای باشید تا این میراث ارزشمند ایت اله هاشمی نسل به نسل به هدف والای آموزشی وپژوهشی خودادامه دهدانتشار یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و بدون هر گونه تغییر و دخل و تصرفی جهت انتشار نظرات در رسانه منتشر می شود

نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"