كدخبر: ۹۱۸۸
تاريخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۲:۳۵
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
مدیرکلی که آموزش و پرورش استان را متحول کرد
بابک کاظمی
آموزش وپرورش به عنوان نهادی گسترده که رسالت خطیرپرورش وآموزش رابرعهده دارد.دستگاهی که انسان سازاست وتربیت وتعلیم انسانها رابرعهده دارد.دراین دستگاه عریض وطویل انسانهای فرهیخته ای بنام معلم فراگیرانی بنام دانش آموزراتربیت وتعلیم می نمایند درخصوص اهمیت ومقدس بودن این شغل فراوان شنیده ایم .ائمه اطهاروامامان وپیشوایان دینی علما ودانشمندان سخنها فراوان درباره این شغل مقدس گفته اند.که ناب ترین این سنان بنظرم سخن دکتررجایی است که فرموده بودند معلمی شغل نیست هنراست اگربعنوان شغل بدان می نگری رهایش کن اگرعشق توست برتومبارک باد.درتفسیراسن سخن اگردقیق بنگریم متوجه خواهیم شد معلمی هنرظریفی است هنری که باانسانها سرکاردارد نه بااشیا.
درکشورایران اسلامی وزارت خانه اموزش وپرورش بزرگترین وپرجمعیت ترین وزارتخانه ازلحاظ نیروی انسانی می باشد بنوعی میتوان گفت تمامی جمعیت 80میلیونی ایران بنوعی بااین دستگاه عظیم وطویل درارتباطند یابعنوان معلم یابعنوان متعلم کارهدایت مدیریت ساماندهی این نیروی عظیم براحتی میسرنمی باشد قطعا بایدافرادی سکانداراین نهادباشندکه بتوانند مدبرانه این وزارتخانه رااداره نمایند درزمان استقراردولت تدبیروامیدبارقه های امید دربین فرهنگیان پدیدارگشت که دراین بین میتوانیم به عملکردبسیارمدبرانه وفراجناحی جناب دکترمهدی حاجتی مدیرکل محترم آموزش وپرورش استان گیلان اشاره کنیم .
حقیردریادداشت هاونوشته هایم کمتراز کسی تمجیدمی نمایم ولی بعنوان یک فرهنگی حیفم آمد ازمدیریت شایسته مدیرکل آموزش وپرورش گیلان سخنی به میان نیاورم .دکترحاجتی به اذعان بیشترفرهنگیان مدیری مدبرودردآشنا برای فرهنگیان می باشد .دارای شخصیتی آرام ومتین همراه با سعه صدر ودرک بالای تربیتی وآموزشی می باشد.درمدت مدیریت ایشان واقعا آموزش وپرورش استان هم ازلحاظ کمی وهم ازلحاظ کیفی متحول شد که آمار وارقام واقعی شاهد مدعای من می باشد ایشان حتی درانتصابهای درون سازمانی نیز اصل رابرشایسته سالاری بنانهاد ودقیقا فراجناحی عمل نمود وازهمه مهمتر ازمدیرانی بود که درانتخابات ریاست جمهوری مصداق واقعی پاشنه برکشیده ها بود فردی که برای پیروزی دولت تدبیروامید کوشید وازهیچ تلاشی درخصوص پیروزی دولت عقلانیت دریغ ننمود.ایشان دردوره چهارسال اول مدیریت خوددارای کارنامه بسیارروشن وشفافی می باشد واین شفافیت وپاکدستی درزیرمجموعه تحت مدیریت ایشان نیز کاملا مشاهده میشود .
درزمینه های آموزشی درزمان مدیریت دکترحاجتی اموزش وپرورش استان شاهدموفقیت های بسیاربالایی بوده است ودرحوزه تربیتی وپرورشی نیز اداره کل تحت مدیریت ایشان موفقیت های بسیاربالایی کسب نموده است وهمچنین موفقیت های خودمعلمان درحوزه های پژوهشی اموزشی وتربیتی نیزمرهون مدیریت تحول گرایانه همراه باتدبیر ایشان بوده است
درپایان امیدواریم قدردان چنان مدیران مدبری درحوزه آموزش وپرورش باشیم چون مسیرتوسعه کشورازاموزش وپرورش ومسیرترقی آموزش وپرورش نیز مرهون چنین مدیرانی است.
نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"